شێعر و پەخشان

هۆ کۆرپەکەم

رۆستەم خامۆش

چ حوزنێـکـە!؟
كــاتــێ دوورم لــە نیـگـای تــۆ
ئەشکم دەڕژێ و 
دڵ دەســـووتـێ
وەکـو کوانـووی پـڕ لـە پشـکـۆ

هۆ کۆرپەکەم

رۆستەم خامۆش

هۆ کۆرپەکەم!
کـۆرپـەی زیبا و  شـیرینی من
هەموو ساتێ لە خەیاڵمای
خۆشمدەوێی
خونچەی جوان و ئەوینی من

چ حوزنێـکـە!؟
كــاتــێ دوورم لــە نیـگـای تــۆ
ئەشکم دەڕژێ و 
دڵ دەســـووتـێ
وەکـو کوانـووی پـڕ لـە پشـکـۆ

  

 Bilderesultat for ‫نوزاد‬‎