وتارەکان

دیالۆگ لە بەین کارڵ پۆپر و میرزامراێ...

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حشمەت خوسرەوی

کا پۆپر وەشەرەفم ئەگەر بزانستام تۆ پرسیار لەیوا کەیت و توایت خەتە قرمزەکان جامەێ یارسان بخەیتە ژێر پا، هوویچ وەخت ئامادە نەویم ئی هەمکە رێیە بیەمە وەر خوەم و بام ئەڕا جەژن ١٠٠ ساڵەت!

 

 

دیالۆگ لە بەین کارڵ پۆپر و میرزامراێ لە سەر زانست لە کوومەڵگای یارسان

حشمەت خوسرەوی

 

کارڵ پۆپر: کا میرزامراێ وەخەێر بایت ئەڕا جەژن ١٠٠ ساڵەم وەلێ من ناتوانم بێ باسکردن لە سەر زانست زنەی بکەم و لە هەر دەروەچێگ ئەڕام واز بوود خوەش دێرم لە سەر بنەواێ بەڵگەی زانستی باس لە پەدیدەیەیل ناو کوومەڵگا (ئشتما) بکەم. ئی دەفە خوازم وە یانکەێ هاتنت ئەڕا رووژ لە داڵک بینم چەن پرسیارێگ لە سەر مەسەڵەی زانست لە یارسان لە لیت بکەم چوینکە جەنابت هەم فیلسووف و نوخبەێ یارسانیت و هەمیش ژنەفتمەس ک تەمەدۆن یونان و رووم  ها لە ژێر گارگەری تەمەدۆن یارسان.

میرازمراێ: وەێڕۆ کا پۆپر باس زانست و تەمەدۆن وەل منا نەکەیت، چوینکە ئی باسەیلە ئەڕا جامەێ یارسان بڤەس و ئیمە نیەوت یارسان گەرد زانستا هامێتە بکەیمن. براگەورەمان هوویشێد ئەگەر باێت و هەر کەسێک لە ئیمە بکەفیمە شوون کار زانستی ئەوە دوعا کەێت ک شەوو مار بیەێتە پیمانوە.

کارڵ پۆپر: ئەڕا چە لەیوا هوویشێد؟ مەگەر زانست چەێ خەراوە؟ تۆ راست هوویشێد و من باێەس حەساسیەتەکان لە وەرچەوو بگرم، وەلێ ئەگەر تەڵاش و تەقالا بکەیمن ئتماڵ دێرێت زوویتر لە حەقیقەتوە نزیک بیمنوە. خوەت لەی بارەوە نەزەرت چەس؟

میرزامراێ: کا پۆپر من زانم ئیوەی ئرووپای ناتوانین بێ زانست و پرسیار کردن زنەی بکەین و تۆنیچ جوور زانایەیل ترەگ ئرووپا سەرتان خورێت ئەڕا ئی باسەیلە. راسە من یەێ ویرمەند یارسانیم وەلێ لاێ ئیمە قسەێ ئەوەڵ و ئاخر ها لاێ براگەورە(Big Brother) . ئەو فرە خوەشێ لە زانست و پرسیار کردن ناتێت چ برەسێتە ئەو شوونێگە ک من باس کەتاوە وە ناودەنگەکەت یانێ (جامعە باز و دشمنان آن) گەردیا بکەم.

کارڵ پۆپر: ئەڕا چە؟ مەگەر لەی دۆنیا چشتێگ هەس ک شونەوار زانست لە بانێ نەووت تۆ توێنید بێ پرسیار یا رەخنەێ سازندە کارێک زانستی ئەنجام بیەێت؟

میرزامراێ: فەرمایشت جەنابت درووسە، وەلێ بەحس لە سەر ئی چشتەێلە لەی هەل و مەرجە ئەڕا بازار و دوکانەیل بڕێک لە خاندانەکان یارسان خاس نیە.

کارل پۆپر: مەگەر لاێ  ئیوە ئیسە قەڕن چەنە؟

میرزامراێ: کا پۆپر تۆ شەڕ چ  وە مەردم یارسان فروشیت. تۆ لە خوەتا ئێرە ئرووپاس ک خاون ئی هەمگە فیلسووف و ویرمەندە بوود؟ ئیمە راسە جوور ئیوە هایمن لە قەڕن ٢١ وەلێ هەمراێ  لاێ  ئیمە هوویچ باسێگ لە ئەسر رووشنگەری یا رنسناس نیە. یانێ توام بوویشم لە وڵات ئیمە هەمراێ کەسانێک لە وێنەی دکارت، سارتر و کانت لە داڵک نەوینەس. ئیمە وە ئەنقەست یارسان کردیمەسە دین ئەڕا ئەوە کەس جورئەت نەکەێت نە سوئاڵ لە براگەورە بکەێت نە رەخنە لە لێ بگرێت.

کارڵ پۆپر: میرزامراێ نەزم باسەگە شێوانیت، ئەمانێگ من خوەش دێرم فوکووس باسەگەمان تەنیا لە سەر یارسان و زانست بوود. ئەگەر زانست خەراوە ئەی ئەڕا چە فرە یارسانی مناڵەکان خوەیان هاندەن ک لە دانشگاکان تا پلەێ (PhD) بچن؟ ئی هەمگە ئەکادیمیسۆن و دکترەێل ئیوە هان لە کورە؟ ئەڕا ناتیەن زانستەگەیان بخەنە خزمەت جامەێ یارسان؟

میرزامراێ: کا پۆپر وەشەرەفم من تا شەوەکی ئی بابەتە ئەڕا تۆ شیەو بکەم لە لیم حالی نیەویت ،چوینکە فرە لە ئیمە عەقلمان نیە دەس خوەمانوە و تا براگەورە رازی نەوت کەس ئجازە نەێرێت زانستەگەێ بخەێتە خزمەت یارسان . هەر کەسێک بێ قەوڵی براگەورە بکەێت دوعا لە لێ کەێت کە یا دەمێ چەفت بوود یا ملێ.

کارڵ پۆپر: مەنزوورت لە براگەورە کییە؟

میرزامراێ: شا برا ئیمە توویش چ شەڕێک هاتیمەس وەدەس سوئاڵەیل کارڵ پۆپروە. کەس حەق نەێرێت پرسیار لە سەر براگەورە بکەێت، چوینکە براگەورە لە ئومریا باس لە زانست نەکردیەس و فرەیچ خوەشێ لەو ئایەمەیلە ناتێت ک بتوان جوور سوقرات نەخش (خرمگس اجتماعی) بازی بکەن و مەردم لە رێ حەق لابیەن.

کارڵ پۆپر: ئەڕا؟

میرزامراێ: چوینکە براگەورە لەوەر خوین/سوڵح کردن  نە وەخت ئەڕا زانست دێرێت و نە خوەشێ لە دیالۆگ تێت.

کارڵ پۆپر: مەگەر ئی براگەورەێ ئیوە دادگاێ مەدەنی یا قازی دادگاس؟

میرزامراێ: کا پۆپر وە شەرەفم ئەگەر بزانستام تۆ پرسیار لەیوا کەیت و توایت خەتە قرمزەکان جامەێ یارسان بخەیتە ژێر پا، هوویچ وەخت ئامادە نەویم ئی هەمکە رێیە بیەمە وەر خوەم و بام ئەڕا جەژن ١٠٠ ساڵەت. من تەنیا ئەوە هوویشم ک براگەورە فرە لە کاناڵەیل راگەیاندن دەرناکەفێت و فرەتر مۆریدەکانێ فەرمان و فەرمایشتەکانێ جێوەجێ کەن. ئەگەر کەسانێکیش بتوان کار زانستی ئەڕا یارسان بکەن ئەو لە رێ مۆردیدەکانێوە لە هەر شوونێگ لە چوار قوڕنەێ جەهان بوون دوینێتەیانوە و یەێ پەت پەتی وەسەریان تێرێت ک تا هەفت پشتیان باس زانست و رەخنە نەکەن.

کارڵ پۆپر: خۆ من ئەڕا ئەوە تۆ داوەت کردم ئەڕا وڵات فیلسووفەێل لە خوەما تۆنیچ فیلسووف یارسانیت و خوەش داشتم وەر لە مردنم بزانم ئیوەیچ ئامادەین جوور ئیمەی ئرووپای زانست قسەێ ئەوەڵ و ئاخر بکەێت. پەس دی من قسەێگ لەی بارەوە نەێرم و با کەێک جەژن ١٠٠ ساڵەم وەل جەنابت و میوانەیل ترەگ بخوەیمن.

میرزامراێ: ئا ئیە وەپێ هوویشن قسەێ حەق کا پۆپر. یە تۆزەی مایوی پۆپر ئیمەیچ جوور ئەفڵاتون و مارکس بخەێتە وەر رەخنە. ئاخر ئەگەر من و براگەورە جوور  پۆپرەکان و ماکس وێبرەکان کارێک بکەیمن ک مەردم وەل زانستا ئاشتی بکەن خۆ دی کەس  نە حەساو ئەڕا قسەمان کەێت و نە دی توانیمن جوور جاران لە ژێر ناو یارسان مەنافەگەێل شەخسیمان بپارێزیمن.....

 

Karl Popper – Wikipedia Hva er Scorm (LMS)? Definisjon og betydning | Easy-LMS