ما 370 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

وەک بڵێی چرکەژمێرەکانی کاتژمێریش پەلەیانە!

بگەنە دووانیوەڕۆی هەینی

ئێوارەی دڵتنگی...!

 

 

مصطفی امینی

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

دوور

 

گەڕام...!

پێوانەیەک بۆ مەودات نابینمەوە

دەزانم هەمیشە لە من

دوور و دوورتری...

 

ئێوارە

 

وەک بڵێی چرکەژمێرەکانی کاتژمێریش پەلەیانە!

بگەنە دووانیوەڕۆی هەینی

ئێوارەی دڵتنگی...!

 

حیکایەت

 

کۆتایی حیکایەتەکم بە کراوەیی دەڵێمەوە

رەنگە رۆژێک حیکایەتخوان

حیکایەتەکەی من

لەگەڵ تۆ بە بێ خەم بنووسێتەوە...

گەڕان بۆ بابەت