وتارەکان

مرۆڤێکی بێدەنگ بەڵام لێوانلێو لە میهرەبانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مامۆستا ئەحمەد حسێن: مرۆڤێکی بێدەنگ، بەڵام لێوانلێو لە میهرەبانی

نووسین و ئامادەکردنی: عەلی حەمەرەشید

لێرە بیخوێنەوە