ما 2906 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

بن ديواری باخچەی ماڵەکەيان

پڕن لە نامە بە جورئەتەکانم

لە سوچێکەوە لاتريسکە دەبەستن

لە سەرە رێی غوبارا

ئێوارانە ٢١

سەردار جاف

ئەم ئێوارە

ژوانێک لە تەک مادۆناکەی تسن بەرێوەيە

چاوەکان زيت و هەستەکان فڕيوو

شنروێ بايەکی بە فرە و تاوێکيشی کرێوەيە

ترومبێلە سەرەرۆکان

لە ديدارێ نابەڵەد و بێ ئاگان

کەپرێ پڕ لە لالەزار و رەنگاڵەیی

بە حەسرەتەوە رێی تەمەن دەکوتێ

عەسرە چايەکانی بن دارتوويەکی وەرزی

بۆ بانەرۆژی کڵاوڕۆژنە دەچێ و

سۆز و مەستيي

وا بە قەد ئاگرەکەی باجوانەوە و بۆ کوڵمی سووری دەسوتێ

بن ديواری باخچەی ماڵەکەيان

پڕن لە نامە بە جورئەتەکانم

لە سوچێکەوە لاتريسکە دەبەستن

لە سەرە رێی غوبارا

تەمتومانێ نيگاکان تەڵخ و بوليڵی دەنوێنن

پێڵوەکان بە تاسەوە

هەڵدێن و چاو شەهلاييەکی هەنگوينی دەدوێنن

تەژی هەستن

ئەم عەسرە لە غوربەت هاتمەوە و

ماندوێتيم گيرۆدەی داوێ

بوومە ميوانی ئێوارە

شەوارەیی دايگرتم و

ئيدی وڕ و کاسی مەملەکەتێ

ناوی ژوان و گرێدان

ئەم هەناسە چ غەددارێک و بێوارە

شەو هەر ناگات

رێی دووری بڕيوە و مەنفايە مەنزڵ

ترپەکانی پێ چلوورەن

لە شەختەدا نوقم و نغرۆ

ئەم گوندە پڕ نابێ لە گوڵ

کۆچەرێ لە دووری مەملەکەت

چاوی غوربەتی بە ديققە

نيگاکانم بوونە ئۆس و بوونە نيشان

دەنگێ لە بالایی عەبابەيلێ

بەرەو خوار دێ

بە هەست و گوێی چرپاند

شەهلايە جێ و رێ و ناونيشان

بوومە دووان و زانيم هەسم

خۆشم دەوێی خۆشەويسترين کەسم

 

 

گەڕان بۆ بابەت