ما 170 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

خانمە شەهلاييەکە / بە سەر باڵی مەسيحەوە رووەو ئاسمان سەرەو ژێر ببۆوە/ هێڵنجەکان بەدەم فوارەی بيرکردنەوە قوڵپی دەدا /دەرگاکانی ماڵان چرای تەنهاييان لە خۆ شەتەک دابوو /زەردەپەڕ لە ماڵئاوایی نزيک دەبۆوە /تەنهاییش وڕکی سارد و سڕی داڵانێکی گرتبوو

ئێوارانە ٣٣

سەردار جاف

 

 ئێوارانێ

بوخچەيەکی بچوک

  ناسۆری لەم ديوە دەرياوە هەڵڕژا

لەو ديو ژوانەوە

زەردەپەڕێ لە چاوەنواڕييە

کەسەرباری دەبارێ

فوارەيەکە خوێنی پژا

  چل خەم چل خەياڵ چليش واسواسە ” 

 * “  سێ چل چۆن دەرکەم بە يەک هەناسە 

نيگای چاوەکانی مينا گزنگی بەيان روون روون

شەو بێداریيەکی بێکۆتا

لەو ديو باخچەی ماڵانەوە

چارۆکەيەک گەڵاوەريوەکانی شۆڕەبی

بە سەر شاباڵی بازەوە

لە تروسکەی بزەيەکدا نوقم بووە

شەقام و سەرە رێ شەرابی ژوانی درەنگانێ دەنوسن و نۆش دەکەن

ديقەتدانەکان لە جاران نەدەچوو

لە بن کەپری دارستانەکە گۆرانی ماچ دەچڕا

تير و دڵەکە لە قريوەن

لە سۆراغی کوليتەيەکی جريکەبازی

ئەم ماڵ و ئەو ماڵ کرا

سەراپا ئاپۆڕايەکی دڕکەزين و دەئاژنرێنە خەونەکان

شەکەتی لە قووڵایی خەونی بێداريدا نغرۆ ببوو

ميلی کاتژمێرەکە بە تيژڕەوی بە زەييەکانی لوول دابوو

خانمە شەهلاييەکە

بە سەر باڵی مەسيحەوە رووەو ئاسمان سەرەو ژێر ببۆوە

 هێڵنجەکان بەدەم فوارەی بيرکردنەوە قوڵپی دەدا

دەرگاکانی ماڵان چرای تەنهاييان لە خۆ شەتەک دابوو

زەردەپەڕ لە ماڵئاوایی نزيک دەبۆوە

تەنهاییش وڕکی سارد و سڕی داڵانێکی گرتبوو

ئەم ئێوارە

من و ئەو پێکەوە پەنجەکانی يەکمان دەژمارد

کزە سەرمايەکيش باوەشێنی بێدەرەتانی دەکردين

ئەو هەر دەيگوت من بێکەسم

منيش دەمگوت:

 خۆشم دەوێیت خۆشەويسترين کەسم

 

* بەيتێکی فۆلکلۆری کوردييە

 

 

 

گەڕان بۆ بابەت