فەرهاد پیرباڵ

بادە و بەڵا و بەخت و با ڕەنگکردن / تانە و تەڵا و تەخت و تاج، "بێ بەها" / بەناو سەدان واتای تێشیان / نەگات کەس  /بەناو ئاگردا هەر کێ دەردی بێ دەوا بوو بردن: / ئەگەر هەتیو ئەگەر باز!


گیان بەبەر بەدەن داکردن نیە "هونەر":

رەنگین رەنگین رۆتین سەربڕین و
بە سەربڕین بردنی باغی درۆ،
رەنگین روخی ئەم دنیا بێڕەنگ و ریسوایە کەشف و
نەفسی خەسیسی خۆ ریسوا کردنە!

ئاخ و ئۆفی خەمباران بەخۆداکردن،
ئاوی ئاهاتی گیانی پاک پاکی خۆ بە خۆڵ و
پاک پاک پاکییی ژیان و ژان
بە دەموچاوی پیس و درۆزن داکردنە!

بادە و بەڵا و بەخت و با ڕەنگکردن،
تانە و تەڵا و تەخت و تاج، "بێ بەها"
بەناو سەدان واتای تێشیان نەگات کەس
بەناو ئاگردا هەر کێ دەردی بێ دەوا بوو بردن:
ئەگەر هەتیو ئەگەر باز!

تاب و تابووت،
چات و چاپووک،
کات و شوێن،
شات و شازادەکانی مێژوو دیتنی یەک یەک
باب و باپیری شەیتانیشی لە خشتە برد ژن:

بەیداغە بەدبەختەکانی دەست بنیادەم بەس دەژەنێ نەی ئێستا
ئەفسووس:
ئەو گیاندارانەی تەنیا بەدەن، (بوون)
بۆن و باڵا و بەدەوییان
بەهانەکانی بەختەوەریشیان
نەما هیچ لەپێش چاوی چیتر چونکە

 

هونەرمەند

گەڕان بۆ بابەت