ما 15866 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رۆستەم خامۆش

تــــۆ ئــەی کرێـکــار، ئــەی خـاوەن بــڕوا
دەروون خــــۆڕاگـــر، گـیـانـت پــــڕ هیـوا
بـــۆ بـەرزی ژیــن و بـــۆ جـوانـی تـەمـەن
بــە مـەردی ئــەژی، تــۆ لـە گشت زەمـەن

 

کرێکار
 
ئــەی کرێـکـاری مـانــدووی ڕێــگــەی ژیـن
جەستـە شـەکەت بــووی پـڕ ئێش و بریـن
بــەیـــانـــی لــەگـــەڵ خـــۆری هــەڵاتـــوو
مـــاڵ بـەجێـدێــڵـی لـــەبــــۆ کــــارت زوو

ڕۆژ لـــە بــاوەشی تـیـشــکـی خــۆرەتـــاو
شــــەو لــە کــاولاشـت نــامـــۆ ڕاکـشــــاو
ڕۆژ و شـــــەو هــــەردەم دڵ نیـگــەرانــی
جـەســتــەت پــڕ ئـازار هـاودەمـی ژانــی

تــــۆ ئــەی کرێـکــار، ئــەی خـاوەن بــڕوا
دەروون خــــۆڕاگـــر، گـیـانـت پــــڕ هیـوا
بـــۆ بـەرزی ژیــن و بـــۆ جـوانـی تـەمـەن
بــە مـەردی ئــەژی، تــۆ لـە گشت زەمـەن
Bilderesultat for worker art
 

گەڕان بۆ بابەت