ما 406 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

منبع: دویچەولە

فرانکنشتاین سرگذشت دانشمندی است که دانش تجربی را بی‌مرز می‌پندارد و موجود کشنده‌ای را در آزمایشگاهش پدید می‌آورد و تنها زمانی به مسئولیت خود در برابر انسان‌ها می‌اندیشد که سرخورده و بیم‌زده از آزمایشگاهش می‌گریزد.

پيش‌آهنگ رمان‌های تخيلی

‌۳۰ اوت ۱۷۹۷؛ ۲۲۲ سال پيش در چنين روزی مری شلی در لندن زاده شد.

می‌گفت: "حقیرترین نوع زندگی، نبودن شور و اشتیاق و عشق در انسان است. من هرگز یک چنین زندگی را ادامه نمی‌دهم".

مادر مری شلی Mary Shelly نویسنده و تلاشگر حقوق زنان و پدرش فیلسوف و ناشر بود.

مادر را اندکی پس از تولد از دست داد و پدرش به یاد همسرش او را فرهیخته و آزاد بار آورد.

۱۵ ساله بود که با نویسنده جوان پرسی شلی آشنا شد و چهار سال پس از آن با او که متأهل بود به کنار دریاچه ژنو در فرانسه گریخت و در آنجا با او ازدواج کرد و نام مری شلی را برگزید.

اگرچه در فرانسه در تنگدستی می‌زیست اما در کنار همسرش و سراینده بنام انگلیسی لرد بایرون روزگار را با شادکامی می‌گذراند.

۱۹ ساله بود که به اصرار همسرش ماندگارترین اثرش "فرانكِنشتاین" را نوشت که نخستین اثر مدرن و پایدار به شیوه رمانهای تخیلی ترسناک به شمار می‌رود.

فرانکنشتاین سرگذشت دانشمندی است که دانش تجربی را بی‌مرز می‌پندارد و موجود کشنده‌ای را در آزمایشگاهش پدید می‌آورد و تنها زمانی به مسئولیت خود در برابر انسان‌ها می‌اندیشد که سرخورده و بیم‌زده از آزمایشگاهش می‌گریزد.

شلی ۲۵ ساله بود که همسر ۲۹ ساله‌اش را از دست داد و دیگر رنگ شادمانی و آسودگی ندید.

اما اندوه از دست دادن همسر، فرزندان و خواهرش و غم نان او را از تلاش شبانه روزی در نویسندگی باز نداشت.

او افزون بر تصحیح و تشریح و انتشار آثار همسرش، چند رمان تاریخی نوشت و چندین زندگینامه درباره سرایندگان بنام انگلیسی تألیف کرد.

درونمایه رمان "آخرین انسان" او که در آن نابودی نسل بشر توسط یک ویروس را بازگو می‌کند، تازگی و اهمیت خود را تا امروز حفظ کرده است.

مری شلی در ۵۳ سالگی در زادگاهش درگذشت.

Schriftstellerin Mary Shelley (Getty Images/Hulton Archive)

گەڕان بۆ بابەت