ما 26227 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سیگبیورن ئوبێستفێلدەر (1866- 1900)

دەڕوانمە پیاوە شیک پۆشەکان

دەڕوانمە خانمە بزە لە سەر لێوەکان

دەڕوانمە ئەسپە زەلامەکان

ئەو شوێنەی هەورە شینە خۆڵەمێشییەکان قورس دەبن

دەڕوانم و دەڕوانم...

من پێم ناوەتە هەسارەیەکی هەڵەوە

ئێرە زۆر سەیرە...

 

 

دەڕوانمە ئاسمانی سپی

دەڕوانمە هەورە شینە خۆڵەمێشییەکان

دەڕوانمە هەتاوی خوێناوی

 

ئێرە جیهانە

ئێرە خانووی جیهانە

 

قەترەیەک لە باران!

 

دەڕوانمە خانووە بەرزەکان

دەڕوانمە هەزاران پەنجەرە

دەڕوانمە منارەی دووری کلیسا

 

ئێرە زەوییە

خانووی مرۆڤەکان

 

هەورە شینە خۆڵەمێشییەکان کۆدەبنەوە. هەتاو ون دەبێ

 

دەڕوانمە پیاوە شیک پۆشەکان

دەڕوانمە خانمە بزە لە سەر لێوەکان

دەڕوانمە ئەسپە زەلامەکان

 

ئەو شوێنەی هەورە شینە خۆڵەمێشییەکان قورس دەبن

 

دەڕوانم و دەڕوانم...

من پێم ناوەتە هەسارەیەکی هەڵەوە

ئێرە زۆر سەیرە...

 

 وەرگێڕانی لە نۆروێژییەوە: فەڕۆخ نێعمەتپوور

 

تێبینی:

سیگبیورن ئوبێستفێلدەر (1866- 1900) یەکەمین شاعیری مودێڕنی نۆروێژییە.

 

 

 

گەڕان بۆ بابەت