رۆستەم خامۆش

هــەژارەكــــان پــڕ بـــە گــــەروو
هـــاوار دەكــەن  بــۆ لـەتێ نـــان
لـە سـەر شـۆستەی شەقامی شار
ڕاكـشــــاون چــــــاو  بــە گـريـان

 

هەژارەکان

ئـەوەی ئـەمـڕۆ، مـن دەيـبـيـنــم
هــــەژارەكـــان دڵ غـەمـگـيـنـن
نيـگـەران و ڕۆح شـەكـەت بــوو
لانــــەواز و  مـــانـــدووی ژيـنـن

هــەژارەكــــان پــڕ بـــە گــــەروو
هـــاوار دەكــەن  بــۆ لـەتێ نـــان
لـە سـەر شـۆستەی شەقامی شار
ڕاكـشــــاون چــــــاو  بــە گـريـان

هــەژارەكــــان بــەبـــێ خـەنـدەن
هەردەم بـرسـی و گيرفان بـە تـاڵ
دەگـريــن لـە تــاو ژانــی نــاســـۆر
ســيـمــا ژاكـــاو  بــێ حـاڵ و مـاڵ

گەڕان بۆ بابەت