لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

لە نێوان دەستە ساردەکانی مەرگ

ماسییەکی بچووکین

کە زیندووبوون

دەژی.

 

سێ شیعری فارسی

ابوالقاسم کریمی

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

شیعری ژمارە ١٠١

دۆڕاوەکانی دونیا

مرۆڤی خراپ نەبوون

تەنها ئەوەی نەیانتوانی

درۆ

بەجوانی فێربن.

 

شیعری ژمارە ١٠٢

لە نێوان دەستە ساردەکانی مەرگ

ماسییەکی بچووکین

کە زیندووبوون

دەژی.

 

شیعری ژمارە ١٠٦

ماچم کرد

بۆ ساتێک چرکەکان وەستان و

من خۆشبەختیم

هەڵمژی.

 

 

گەڕان بۆ بابەت