مستەفا مەعروفی ئەقدەم

1

ئه‌ستێره‌ی پاییز
فیشه‌کێکی ئاگرینه‌
کوبانی

2

سوزانی

نه‌ سوور هه‌ڵگه‌ڕا نه‌ سپی؛ ئاسمان!
به‌ دیار ئافره‌تێکی سۆزانی!؟
که‌ بینی ،بۆ له‌تێک نان
نانه‌ ، نانه‌ ؛ نانێتی

 

 

1

ئه‌ستێره‌ی پاییز
فیشه‌کێکی ئاگرینه‌
کوبانی

2

سۆزانی

نه‌ سوور هه‌ڵگه‌ڕا نه‌ سپی؛ ئاسمان!!
به‌ دیار ئافره‌تێکی سۆزانی!!؟
که‌ بینی، بۆ له‌تێک نان
نانه‌، نانه‌؛ نانێتی
پیاوێک!؟ به‌
به‌ چه‌ن هه‌زارێک
گانه، ‌گانه‌؛ گانێتی
به‌دیار پیاوێکی سۆزانی!!؟
نه‌ سوور هه‌ڵگه‌ڕا نه‌ سپی؛ ئاسمان!!

1

 

گەڕان بۆ بابەت