ما 342 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجەیی

 

کە ژوورەکـــــــەمی بینی

بە قــاقــا و پێکــەنینی

وتی دەست خۆش گوڵی جوان

سەرکـــەوتوو بیت لە ژیان.

خەونێک

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجەیی

 

لە خــــەونمدا ئەســـتێرە

خــــۆی ھــــاتبوو بۆ ئێرە

مـــــاڵی ئێمــــەی دەزانی

ھــــاتبوو بە میـــــوانی

وتی من میــــوانی تــــۆم

بردم بۆ ژوورەکـــەی خــۆم

کە ژوورەکـــــــەمی بینی

بە قــاقــا و پێکــەنینی

وتی دەست خۆش گوڵی جوان

سەرکـــەوتوو بیت لە ژیان.

گەڕان بۆ بابەت