ما 10448 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رۆستەم خامۆش

 

دڵـــــــم بـــــێ ڕق و کــیــــنـــە
پــــڕ لـە ســـۆز و  ئــەویــــنـــە

هـەمـوو خەڵـکـم خـۆشدەوێـن
لـە هەر جێ بـن، لە هەر شوێـن

 

ئیرەیی
 
ئیــرەیـی نــابــەم بـــە کـــەس
چــونـکـە دڵــم پــاکـەو بـــەس

دەروونـــــــم زۆر خــــاوێـــنــە
جـوانــە، وەک ڕووی ئــاوێــنــە

دڵـــــــم بـــــێ ڕق و کــیــــنـــە
پــــڕ لـە ســـۆز و  ئــەویــــنـــە

هـەمـوو خەڵـکـم خـۆشدەوێـن
لـە هەر جێ بـن، لە هەر شوێـن
 
         

گەڕان بۆ بابەت