عەلی حەمەڕەشید

دایکم وەک مامۆستا بــوو

لە نزیکمان وەستا بــوو

یاریمان دەکــرد بە ئاو

فێنک بووینەوە تــەواو

 

 

وێنەی بەلەمێک

عەلی حەمەڕەشید

 

ویستم وێنەی

دەریایەکی

پڕ لە وردە ماسی و بەلەم

لە دەفتەری وێنەکەمدا

دروست بکەم

ھەرچی بۆیەی

رەنگاورەنگم ھەبوو ھێنام

زۆر بە جوانی ئەو وێنەیەی

مەبەستم بوو

یەکسەر کێشام

بەلەمێکیان

ھێندە جوان بوو بەلامەوە

ھەر بە خەیاڵ سواری بووم و

ھەتا توانیم سوڕامەوە

ئای گەشتێکی چەندە خۆشبوو

ھێندە گەڕام

ئاگام لێ بوو

ماسی دەیویست بێت بەھاوڕێ و

بگاتە لام

یاریم دەکرد لەگەڵیاندا

لەو ناو ئاوە

ھێندەم زانی

با ھەڵی کرد بەلەمەکەم

ھەڵگەڕاوە

 

 

مەلەکردن

 

ڕۆژێک لە تاوی گەرمــا

جلم نەھێشت لەبەرمــا

حەوزێکی مەلەمــان بوو

خۆم ھـەڵدایە ناوی زوو

(ئارۆ) ش وەکــو مراوی

ھات خۆی ھەڵدایە ناوی

کەوتینە مەلە و یــاری

شــادی و خۆشی دەباری

دایکم وەک مامۆستا بــوو

لە نزیکمان وەستا بــوو

یاریمان دەکــرد بە ئاو

فێنک بووینەوە تــەواو

پاشان وەکـــو مەلەوان

ھاتینە دەر ھەردووکمان

خۆمان گۆڕی دەستوبــرد

چووم سوپاسی دایکم کرد

 

گەڕان بۆ بابەت