رۆستەم خامۆش


مـنـــداڵانـــــی ژیــــر و ئــازیــــز
مــانــگــەکــانــی وەرزی پــایــــز

ڕەزبــــەر ، لــەگــەڵ گــەڵاڕێـزان
(سـەرماوەرز)یش پڕ لـە خـەزان

 

مانگەکانی ساڵی کوردی
 
 
مــانــگـەکــانــی ســـاڵـی کوردی
بــۆتـــان دەژمـێـــرم بــــە وردی

نــەورۆز، گــوڵان و جــۆزەردان
لــە بیـرتـان بــێ ئـــەی منـداڵان

ئـەو سـێ مـانـگـەی نـاوم هێنان
لـە بـەهـارن بــە ڕەنــگـی جـوان

مـانـگی پـووشـپەڕ و خەرمانـان
(گـەلاوێـژ)یـش لـە هــاویـنــدان

مـنـــداڵانـــــی ژیــــر و ئــازیــــز
مــانــگــەکــانــی وەرزی پــایــــز

ڕەزبــــەر، لــەگــەڵ گــەڵاڕێـزان
(سـەرماوەرز)یش پڕ لـە خـەزان

بـەفـرانـبــار، مـانـگــی ڕێبەندان
(ڕەشەمـێ)ش لـە وەرزی زستان

مـانـگـەکـانـی چـوار وەرزی ساڵ
کــردمـــە هـۆنـــراوە بــــۆ منـداڵ

گەڕان بۆ بابەت