عەلی حەمەڕشید

ماسی و نەھـــەنگ لەناو ئاو
 وەکـــــو تابلۆ دڵگیر بــوون
 باش سەرســــامیان کردبووم
چەند جوان دەھاتن ، دەچـوون

 

پشتی نەھەنگ
عەلی حەمەڕەشید
 
 چـــەند خۆشبو لە خـەونمدا 
سوار شــەپۆلی دەریـــا بووم 
لـەگــەڵیدا وەک ھــــاوڕێ 
بـۆ ھەموو لایەک دەچــــووم 
...
ماسی و نەھـــەنگ لەناو ئاو
 وەکـــــو تابلۆ دڵگیر بــوون
 باش سەرســــامیان کردبووم
چەند جوان دەھاتن ، دەچـوون
...
 شەپۆلەکـــــە خێرا بـــوو
 کەوتمـــە نـــــاو دەریاوە
 تەماشام کـرد نەھـــەنگێک 
پشتی خــــۆی بۆم دانــاوە
... 
ئیتر ســـواری پشتی بــووم 
ئای ئای چەند خۆشبوو لەلام 
لەگەڵ ئـەویش ناو دەریـــا
 زۆر بــەتــەواوی گـــەڕام
... 
 زانی کەمن مـــــاندوو بووم
 چونکە جــار جــار دەگریام
 بۆیــــە منی گەیــــاندە 
لێوار دەریــــاکە و داینـام
... 
 
منیش چوومــــە وشکانیی و
ھەتــــا توانیم پێکەنیم
 بۆیە بەقـاقـاکەی خــۆم 
من لەو خـــــەوە ڕاپەڕیم
... 
٢٣/٧/٢٠٢٠

گەڕان بۆ بابەت