عەلی حەمەڕەشید

دەی چـەچـەکــانت بێنە

بڵێ ھــەڵم پـەڕێنــە

بـۆ گـۆرانی خۆشی مــن

ئـەی بەبەی جوان و خرپن

 

بەبە  گیان

عەلی حەمەڕەشید

بەبە گیان بەبەی خرپن

وەرە بــۆ بـاوەشـــی من

وەرە ببە بــە ھـــاوڕێم

بـا گــــۆرانیت بۆ بڵێم

دەی چـەچـەکــانت بێنە

بڵێ ھــەڵم پـەڕێنــە

بـۆ گـۆرانی خۆشی مــن

ئـەی بەبەی جوان و خرپن

تۆ پێکــەنین و قـاقـــا

لێدە وەکـو مـۆسیـــقـا

یاری دەکەین مـن و تــۆ

یاری خۆش و لــەسـەرخۆ

کە ھیلاک بووی بەبەی جوان

بــچۆ بــۆ لای دایـە گیان

بــا ئەویش بــەپێکەنین

 

گەڕان بۆ بابەت