بەرهەمەکان: ـ کاتێک هاشم لە زیندان گەڕایەوە (رۆمان)
ـ ماجراهای بابا (مجموعە داستان بهم پیوستە)
ـ ساڵەکانی خەون (رۆمان، چاپی دووهەم)
ـ هیومانیسم و ژینڕوانگە دونیاییەکانی تر (وەرگێڕان لە نۆروێژییەوە)
ـ فەلسەفەی دڵەڕاوکێ (وەرگێڕان لە نوروێژییەوە)
ـ فەلسەفە لە مێژوودا (لە نۆروێژییەوە، چاپی دووهەم)

چاپ و بڵاوبوونەوەی شەش بەرهەمی فەڕۆخ نێعمەتپوور:


ـ کاتێک هاشم لە زیندان گەڕایەوە (رۆمان)
ـ ماجراهای بابا (مجموعە داستان بهم پیوستە)
ـ ساڵەکانی خەون (رۆمان، چاپی دووهەم)
ـ هیومانیسم و ژینڕوانگە دونیاییەکانی تر (وەرگێڕان لە نۆروێژییەوە)
ـ فەلسەفەی دڵەڕاوکێ (وەرگێڕان لە نوروێژییەوە)
ـ فەلسەفە لە مێژوودا (لە نۆروێژییەوە، چاپی دووهەم)

گەڕان بۆ بابەت