ما 26143 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجموعه‌ای از شعرهای کلاسیک (رباعیات) کُردی محمد مرادی نصاری با نام “ئێ شێعره‌یله ئازاد نین” توسط انتشارات زانا در شمارگان هزار نسخه منتشر شد. این کتاب شامل پنجاە و دو رباعی است، و در شصت و هشت صفحه منتشر گریده است. همزمان مجموعه‌ای از شعرهای کُردی مهدی احمدی‌خواه نیز با ترجمه فارسی محمد مرادی نصاری با عنوان “نیشان دڵ‌ڕیشان” در تیراژ هزار جلد منتشر گشت. 

 

انتشار دو کتاب

 

مجموعه‌ای از شعرهای کلاسیک (رباعیات) کُردی محمد مرادی نصاری با نام “ئێ شێعره‌یله ئازاد نین” توسط انتشارات زانا در شمارگان هزار نسخه منتشر شد. این کتاب شامل پنجاە و دو رباعی است، و در شصت و هشت صفحه منتشر گریده است. همزمان مجموعه‌ای از شعرهای کُردی مهدی احمدی‌خواه نیز با ترجمه فارسی محمد مرادی نصاری با عنوان “نیشان دڵ‌ڕیشان” در تیراژ هزار جلد منتشر گشت. این کتاب در برگیرنده‌ی شعرهایی کلاسیک و آزاد است و به صورت دو زبانه در هشتاد صفحه منتشر شده است. پیشتر از مرادی نصاری کتابهای "نواختن ویولون با اَره"، "داخێ له دل، شێعرێ له گیرفان" و "یه‌ێ نه‌فه‌ر هه‌میشه زام، یه‌ێ نه‌فه‌ر هه‌میشه تیخ" منتشر شده است.

 

گەڕان بۆ بابەت