ما 15181 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

عەلی حەمەڕەشید


کێ حەز دەکــات سەرکەوێ

ناوی وەک خــۆر دەرکـەوێ

باش بزانێت کـــات و کــار

بەرنامـــەی چـــاکی دەوێ

 

بەرنامەی کــــــــار

                                                                                     عەلی حەمەڕەشید                                                                                    

ھـــاوڕێیانم ئەمــــجـــارە

وەرن بــــۆ لام دووبــــارە

ئەوەی کــە باسی دەکــەم

خشتە و بەرنــامــەی کـارە

...

کێ حەز دەکــات سەرکەوێ

ناوی وەک خــۆر دەرکـەوێ

باش بزانێت کـــات و کــار

بەرنامـــەی چـــاکی دەوێ

...

چونکە بەرزی و سەرکەوتن

ھیوای   پیرۆز  و مـــــەزن

بــــۆ ئێوە دێتە بەرھـــەم

بەبەرنامـــەی کارکــــردن

گەڕان بۆ بابەت