ما 625 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

فەڕۆخ نێعمەتپوور

 

هەور / چارەنووست بوو. باران / رێژنەی تووانەوەت. نەگەیشتیتە پاییز / کچەپاییزیی!

کچەپاییزیی

فەڕۆخ نێعمەتپوور

 

هەور

چارەنووست بوو.

 

باران

رێژنەی تووانەوەت.

 

نەگەیشتیتە پاییز

کچەپاییزیی!

 

بە من نەبوو

تا لە هەور پرچت بۆ بهۆنمەوە و

لە بارانیش ملوانکەیەک چێ

 

کە بەهاریش هات

بە گوێی کانیدا بچرپێنم

خوڕەی خەونەکانی گەنجیەتی تۆ

گەڕان بۆ بابەت