ما 546 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

عەلی حەمەڕەشید

جوانیی گـــــەڵای وەریوە

دیمــــەنی وات نەدیــــوە

پێشوازی پایز دەکــــــەن

بەناز خۆیان دەردەخـــــەن

 

سەمای گەڵاکان

عەلی حەمەڕەشید

پایز گـــەڵای ھەندێک دار

دەوەرن دەکەونە خـــــوار

ھەردەڵێی سەمــــا دەکەن

دەچن خۆیان ڕادەخــــەن

دڵگیـرن وەکــــــــو تابلۆ

لەبـەر چــــــاوی من و تۆ

جوانیی گـــــەڵای وەریوە

دیمــــەنی وات نەدیــــوە

پێشوازی پایز دەکــــــەن

بەناز خۆیان دەردەخـــــەن

بە ڕەنگی گەڵا تـــــــەواو

سەرسام دەبن ھۆش و چاو