ما 10732 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

گەردن ناسک شيرين دەکەی لێوەکانم

ئاشقەوماشقەی تێکئاڵانمان وەک مارييە

لە سەر سينەت کە رای دەخا روومەت رەشيم

پەنجەکانم شێت شێت دەبن، لاسارييە

ئێوارانە ١٣

سەردار جاف

ئەم ئێوارە چاو نێرگزێ خومارييە

پرچی لوولی بسکانەيە ستارييە

شەرابی من وا لە لێوت لوتفت هەبێ

کوشتەی ناز و لەنجەکەتم، عەيارييە

کە شەو داهات سێبەرت بێ تا کازێوە

ياخی بوونی ڕۆح  شەهلايی غەددارييە

نهانخانەی دڵت بۆتە جێ خەڵوەتم

رووبەندی رووت خێزاو ناکشێ ئازارييە

خان و مان تۆی چيت لە خانی سەردار داوە

قامەتی تۆ نەخشەيەکی ميعمارييە

ڕنوی بەفرە سپی رۆحە لار و لەنجەت

قژی ژاکاو کۆتی قامکە جوانکارييە

رەوشی ئاڵت ئەستێرەيە بۆ ژووری من

برۆ و برژانگ تیربازێکی دڵدارييە

گەردن ناسک شيرين دەکەی لێوەکانم

ئاشقەوماشقەی تێکئاڵانمان وەک مارييە

لە سەر سينەت کە رای دەخا روومەت رەشيم

پەنجەکانم شێت شێت دەبن، لاسارييە

گەڕان بۆ بابەت