ما 3140 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

ئولفەتگرێکی مەنفايە و دەيەوێ بگەڕێتەوە بۆ نيشتيمانە تازەکەی

وڵات بەرەو وارێکی نوێی راپێچکردووە

قوڵپی گريانی دێ و

لە ناساغێکی چاو ساغ دەچێ

ئێوارانە ١٧

سەردار جاف

 

ئێوارەيە و

کوێرێک دەڕوانێتە ئاوابوونی خۆر

بە دووی مەنزڵێ وێڵە

نازانێ سۆراغی چی دەکا

دار عەساکەی بە دەم گوژم و لرفەی زريانەوە لووش دەدرێ

کنەی کوچە و گوزەرەکانی شار دەکا

عەوداڵی ژوورێکی تەنيایی و کوخێکە

تێيدا ئارامی و ئۆخەی بدرێ

ديقەتی قاقای ماڵە دەوڵەمەندەکان دەدا

وڕک و گريانی بۆ سەرخەوێکی ديکەی تاريکييە

مينا متبوونی شەپۆلەکانی دەريا

سينە کڵپە بە جؤش و خرۆشەکان کپ و خەفە دەکاتەوە

ئاوابوونێ تۆمار دەکا

ئولفەتگرێکی مەنفايە و دەيەوێ بگەڕێتەوە بۆ نيشتيمانە تازەکەی

وڵات بەرەو وارێکی نوێی راپێچکردووە

قوڵپی گريانی دێ و

لە ناساغێکی چاو ساغ دەچێ

بەس لە شەوارەیی لای شەولا و شەوبا و شەوگەڕ سوکنایی گرتووە

سمفۆنيايەک دەخوڵقێنێ

نۆتەکانی لە توانەوەی رۆحی من دەچێ

هەر بە زوویی

لە بەردەم چرايەکی شەهلایی

رۆحی گرياناوی بەدەم خەندەوە

دەداتە پرمەی گريان

لە ترۆپکی شکۆمەندی خەفەوە دەبێ

بەرەو تەوژمە تارەکانی نمە بارانێ هەڵەچێ

دەنگی يار دەبێتە نەرمە ئاونگ

کەپرێک لە بۆن و چيمەنێ لە ئاورشمين

نرکە و نزولەی پاڕانەوە

خەونێکی کەرنەڤاڵييە

سەوز سەوز هەموو رۆژێ خۆ دەنوێنێ و

دەبێتە سەمای شين شين

دەزانی خۆشم دەوێی خۆشەويسترين کەسم

 

 

گەڕان بۆ بابەت