ما 3094 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

ئێوارەيەک

خەون بە جريوەی چۆلەکەوە دەبينێ

بە پێکی مەستبوون

بە ئاوێزانی شەوانی سەر سەکۆ دەريايەک

خەون بە خەون و شەوەوە دەبينێ

ئێوارانە ١٨

سەردار جاف

 

ئەم ئێوارە

گوندێک خۆر بەڕێ دەکا

شاخێ دەيشارێتەوە

دۆڵێک لە ئامێزی دەنێ

رووبار و دەريا نغرۆی دەکەن

تاريکی رووناهی شەق دەکا و

شەوەزەنگ رێ دەبڕێ

ئێوارەيەک

خەون بە جريوەی چۆلەکەوە دەبينێ

بە پێکی مەستبوون

بە ئاوێزانی شەوانی سەر سەکۆ دەريايەک

خەون بە خەون و شەوەوە دەبينێ

بە خەندەيەک لێوی شەهلايەک

بە ئاوێتەبوونی جووتێ

ئێوارەيەک

لە لاسارييەکانی خەون بە تاريکييەوە دەبينێ

بە شەپۆلە هاروهاجەکانی ئاو

بە لاساری گەنجان و کيژانی رێی کانی

بە زەبوونی و کەساسی خۆيەوە خەون دەبينێ

ژنێ سەرپۆشەکەی دەکاتە بەرماڵ و

نوێژی پاکبوونەوە و بۆ موفڕکی دادەبەستێ

پياوێ وەک زريان

هاوارەکانی دەبێتە شاخێک و خۆر دەشارێتەوە

لە خەونی غەفڵەت هەڵدەستێ

دەداتە هەنسک و هەسرەت و گريان لە پياو جوان دەکا

نزا پووچەڵ

نوێژ بە تاڵ

ئێوارە لە شيوەن و کپبوونی ژاوەژاو

گەورە بێدەنگێکی گڕوگاڵ

کفنێ سپی سپی

ئێوارە خۆی پێدەپێچێتەوە

خەون دەبێتە ئەفسانە و شەوارە بوون

درێژە دەکێشێ

زەردەی ئاوابوون

دەبێتە رووفات و بە دەم ئازاری خنکانی دەرياوە

خەونی ديسان پووچەڵ

هەتوانی ياخی

هەر بەو ئازارەوە هيواکانی دێشێ

لە بيرت ماوە کە خۆشم دەوێی خۆشەويسترين کەسم

 

 

گەڕان بۆ بابەت