سەردار جاف

کە مناڵ بووم، 
دايکم بەختەکەمی دادەپۆشی 
دەخيلەکەی بە گەچێ سپی سپی سواخ دابوو نەبا رۆژێ بدرێتە بەر تەورەکە
ئێوارانە ٢٦ 
سەردار جاف 
 
ئێوارەيەک 
لەو ديو شەپۆلەکانی ئەشکی ئەندێشەوە 
رووەو مەزاری ئاوابوون 
هۆن هۆن کوڵم و گۆناکان لە ترپەی دڵۆپەوە 
نوقمن لە دارووخانێ 
لەو ديو بير تەسکی کۆڵانە تەسک و تەنگەبەرەکانا 
رێی دەرچوونێ کڵۆمدراو و 
دەعبايەکی رەش رەشن لە بەرەژانێ 
هێشتان سوورمە و پوولەکان 
بە سەر شانم و بؤنی لێو و سووراوەکەی بە سەر لێوم و سارد و سڕی دەستی لە نێو لەپم
دەزريوێنەوە 
هێشتان هەناسە و گڤەی بسکی و دەنگی ميلۆدیيە سازەکەی 
لە خەياڵدانما لە پياسەيانe
بزە و خەندەی دەبوونە قاقا و دەقريوێنەوە 
بە دەم وەنەوزی رێوە 
بێ دەنگی من ئەوی ونکرد و 
شەوتاری و مايەپووچی جاڕدرا 
ئيدی مۆزيکێکی خەمين بە دەم نەينەواوە 
قومرييە بێ باڵەکانی خستەوە گريان 
لە بن سێبەری ئارامی خەما ژوانێ بۆ خەندە گڕ درا 
      ********
کە مناڵ بووم 
باوکم رۆژانەی بەختمی دەکردە دەخيلە بچوکەکەی ژێر سنوقە شڕەکەی ژوورە گەورەکە 
کە مناڵ بووم، 
دايکم بەختەکەمی دادەپۆشی 
دەخيلەکەی بە گەچێ سپی سپی سواخ دابوو نەبا رۆژێ بدرێتە بەر تەورەکە 
هەر لە ئێوارەوە گريانی شەوم لێ ديار بوو 
سەبايەکی حاڵی بوون بوو لە ژانی نەی 
نەرمە نەوای کەمانجەژەنێ 
چرای ژانەکانی هەڵکرد 
بە ئەشکم ماڵئاوایی پێدا 
ئەی ياری سوبحەدەمی فيراق 
هێشتان و تائەبەد سەرچڵەی 
کە باوکم مرد 
لەوێ نەبووم گيرفانی کفنەکەی تەی کەم 
بەختەکەی لە گەڵ خۆ برد 
لەساوە دەگريم 
نازانم بۆ باوکە يا بەختی ونبوو 
لەساوە ئاگابوونم
وەک دەستی گۆچانەکەی نەنکم مرد 
سپێدە بە دەم هەنسک و خەمۆکی دابڕان 
هاتمەوە نێو زەمەنی مردوو 
لاشەی خۆم دی تەنها و تەنها کپ و نوستوو 
بە هەموو ژان و برين و کێمێکمەوە 
تۆ هەر تۆيت و هەم شەهلا و هەم ژوان و هەم نەفەسم 
خۆشم دەوێی خۆشەويسترين کەسم 
 
 

گەڕان بۆ بابەت