سەردار جاف

ئەم ئێوارە /بە نيازی باران و گوڵێ بووم لێم هەڵبێ /کەچی گێژەڵوکە /مانگگيرانی هەر لە زەردەپەڕەوە نيشاندام /پێدەچێ قامکەکانم ئيدی بسکەکانی نەگرێ/ بارانێ بە خوڕ /بە روومەتی وێنای تيروکەوانەکە دادەکا /گوڵ جوانی خۆی پەخشی نێو قوتوبەندە کريستاڵييەکە دەکا

 ئێوارانە ٢٩

سەردار جاف

 

ئێوارەيەک

فرمێسکەکانی ميوانداری

خۆيان بە قەف قەفی دووکەڵی سيگارەکەما هەڵشاخان و

لێم ئاڵان

پەرژينەکانی ژوان پڕپڕن لە پێکەنين

بە بارتەقای دار چنارەکان

باڵاييەکی شەهلایی پەلکەزێڕينەيە و

 بە سەر هەوریی شان و ملا دێتە خوارەوە

لە بن ساباتێ لەنگەر دەگرێ

بە من نامۆ نييە

دوو هێزی يەقينين

دێن و ئەم بە کراسێ مۆرەوە هەڵوەدای خۆ شاردنەوەيە

شەوم لێوڕێژ دەکەن لە بوخورد و بارووت و گەنين

پەلکی عەيشێ سەرە رێم پێدەگرێ

بە کراسێ شۆڕەوە قوڕوليتاوی گەڕەک دەشێلێ

زريانێ لە تەمتومان دەخزێنێتە جێم

حەوسەڵەی دابڕانێکی ديم دادەخورپێنێ

غەزەلەکانی رازم بە نێو دووکەڵی خەمەکانم تەی دەکەن

ئەم ديوەخانی خۆش مەشرەبييە تا دێ گەرمتر دەبێ

ئەوک و بينەقاقام تەنگ بوون

ئەمانە نوشتەيەکی سيحرئامێزن لە جامی چاويلکەکەما گەمە دەکەن

نها ياخی بوونی يارم بۆ ناوترێ و نانووسرێ

ئەم ئێوارە

بە نيازی باران و گوڵێ بووم لێم هەڵبێ

کەچی گێژەڵوکە

مانگگيرانی هەر لە زەردەپەڕەوە نيشاندام

پێدەچێ قامکەکانم ئيدی بسکەکانی نەگرێ

بارانێ بە خوڕ

بە روومەتی وێنای تيروکەوانەکە دادەکا

گوڵ جوانی خۆی پەخشی نێو قوتوبەندە کريستاڵييەکە دەکا

گەڵا و سمۆرە پێکەوە بۆمان دێن و

جار جار گەمەی خۆی تەخش دەکا

خۆڵ بۆنی ئەدرەسەکەی چەمێ گەش دەکا

ناو لەپم دەڵێی بنی کوپە قاوەکەيە و بەختم پێشکەش دەکا

عەيشێ لە بەزمەکانی ئەم ئێوارەی خستين

چەقەچناوەيەکی بەدناوە و ئەو خۆشی دەوێ

کەچی لە پەل و پۆی شەوارەی خستين

عەيشێ هەر لە کراسە مۆرەکەی دەڕوانی و بير لە گەڕانەوەی ماڵەوە ناکا

قسە و رووانين و هێماکانی تۆزاوين

شەرم نايگرێ و

پەنجەرەی نێوانمان بە دەسماڵەوە ناکا

ئەم بارانی لێزمەيە سيخناخی کردووين

ئەو هەر دەڵێ  من بێ کەسم

منيش دەڵێم

خۆشمدەوێی خۆشەويسترين کەسم

 

 

 

 

 

گەڕان بۆ بابەت