چاپ چهار اثر توسط نشر ٤٩ کتاب در سوئد ـ چاپ و بڵاوبوونەوەی چوار بەرهەمی ئەدەبی

ـ شبی ماهی سیاە کوچولو بە خوابم آمد (داستان برای نوجوانان)، نویسندە: فرخ نعمت پور

ـ پرستوهای کوچ (رمان)، مترجم از کردی: سامان حسینی. نویسندە: فرخ نعمت پور

ـ همراە با زمزمە برگها (مجموعە داستان)، مترجم از کردی: ماجد فاتحی، نویسندە: فرخ نعمت پور

ـ ماجراهای بابا (رمان)، نویسندە: فرخ نعمت پور

 

چاپ چهار اثر توسط نشر ٤٩ کتاب در سوئد ـ چاپ و بڵاوبوونەوەی چوار بەرهەمی ئەدەبی

ـ شبی ماهی سیاە کوچولو بە خوابم آمد (داستان برای نوجوانان)، نویسندە: فرخ نعمت پور

ـ پرستوهای کوچ (رمان)، مترجم از کردی: سامان حسینی. نویسندە: فرخ نعمت پور

ـ همراە با زمزمە برگها (مجموعە داستان)، مترجم از کردی: ماجد فاتحی، نویسندە: فرخ نعمت پور

ـ ماجراهای بابا (رمان)، نویسندە: فرخ نعمت پور

گەڕان بۆ بابەت