سەردار جاف

هێدی هێدی / شەو دەبێتە جۆگەيەکی گڕکان و / دەمسوتێنێ / راوچييەکانی وڵاتی ئێوە / کنەی باڵە / رەنگاڵەييەکانی فڕينم دەکەن / سەرابێ لێم ئاڵاوە و بەرم نادا / رمی تيژ و / ئاسمانە شين شينەکەی لای ماڵی ئێوە / پێکەنينم دەخنکێنێ / لە شين و گرينم دەدەن / من لە قرتانی باڵی خۆم ناترسم

ئێوارانە ٤٤

سەردار جاف

 

 وڵاتمان هاوسێ هێڵێکمان بەينە))

*((با دونيا تێبگا لەم کەين و بەينە

 

دەوەن بە ئاشی ئێوارە

ئاوادەبێ و

کابەشاکمان لە تيشکی زەردەی خۆرەتاوا نووسراوە

ژەم مردە نابێ

قەقنەس ئاسا سبەی لە تەک گزنگدا هاوێر دەبێ و

بە دەڵەمەی ئيشقمانەوە دەنووسێ و

خەراباتی لێ نەڕواوە

تخوبەکە سوورسوور دەکاتەوە

گڕە ئاگرێکە لە حەناما ئۆخژنی گرتووە و

دەمکولێنێ

دوێنێ شنە، مينا گەڵا زەردەکانی پاييز وەرين

تيری تيژی دڵهاوێژە

هێدی هێدی

شەو دەبێتە جۆگەيەکی گڕکان و

 دەمسوتێنێ

راوچييەکانی وڵاتی ئێوە

کنەی باڵە رەنگاڵەييەکانی فڕينم دەکەن

سەرابێ لێم ئاڵاوە و بەرم نادا

رمی تيژ و

ئاسمانە شين شينەکەی لای ماڵی ئێوە

پێکەنينم دەخنکێنێ

لە شين و گرينم دەدەن

من لە قرتانی باڵی خۆم ناترسم

چۆلەکەی سەر داری ماڵتان

جريوەی لێم کەوتۆتە دژ

  تۆفانێکە و پرسی پێ نەکردووم و دێ

وا کڕێوەيش هەڵی کرد و رنوە بەفر نغرۆم دەکا

شنەبايش گێژەڵوکەيە، هاتۆتە گژ

ئەو هەورە رەشە مەحوو بکە

چڵک و پيسی ئەو و ئاسمان قۆرخ نەکا

 حەوا شەهلا ژنی ديوە لێڵی نەکا 

باڵەکانم وا دەقرتێن کەنگێ دەبێ لە شەققە دەن

مەلەمانگی پەڕە شينکەی کوليتەی ئوس

 هەموو بەيانێ ئەستێرەم

توولە رێی سێبەری ئيشقم لێ دەخزێ

باوەشێنی خەمێ دەکا

کە تا نها

دەرگای چرای کوژراوێکە

فرياد رەسە بەر تەقەی دەن

هەر تەنها گشت کەسم و

خۆشمدەوێی خۆشەويسترين کەسم

 

 

٩ / ٧ / ٢٠٢٣

 

  بەيتێکی فۆلکلۆرييە بە دەستکارييەوە *

گەڕان بۆ بابەت