ما 3228 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

کەپکە ئارەقەی نێوچەوان / دەکەينە پارووی شەوانمان / دۆزە دۆزەی رووبار دەبين / رووباری ون / بێ جێگا و رێ / شەو گۆرانی بۆ ئاوێتەبوونمان دەچڕێ / ژێی کەمانجەژەن لانەی بوو / دەمەدەمێ سپێدە رۆی نەهاتەوە بەرەوخوارێ / تەمتومان بوو / رۆيشت و ئيتر ديار نەما / يار خۆی بە گەرووی هەڵواسی / کەچی دەستەکانی لەمل هەور ئاڵا / هەور رووت رووت / سيحرێ کەڤەری شەهلایی / لە بن تروسکەی بارانا خۆی دەشوشت و / تليسەی مينای شۆڕەبی لە نێويا دەبريسکايەوە

ئێوارانە ٤٨

سەردار جاف

 

 ئێوارەيەک

کە کۆڵانی تەنگی ئودن

بە سروشتێ جوانتر دەبێ

تەپوتۆزێ بەڕێوەيە

نيگاکان سيحری تێ دەزێ

کە مەی دارەدارە دەکا

ئەوا رووبارێ ون دەبێ

چرا کزەکان لە سۆراغيدا وێڵن

زنەيەکی تر نەتەقێ

ترس هەيە

نەبا مناڵێکی چەتوون

لەوديو ونبوونی رووبارا

چاوشارکێی لێلمان کردبێ

دروێنەی گەنم بۆ بکەين

ئەو بزێوە با زێتر برسيمان نەکا

کەپکە ئارەقەی نێوچەوان

دەکەينە پارووی شەوانمان

دۆزە دۆزەی رووبار دەبين

رووباری ون

بێ جێگا و رێ

شەو گۆرانی بۆ ئاوێتەبوونمان دەچڕێ

ژێی کەمانجەژەن لانەی بوو

دەمەدەمێ سپێدە رۆی نەهاتەوە بەرەوخوارێ

تەمتومان بوو

رۆيشت و ئيتر ديار نەما

يار خۆی بە گەرووی هەڵواسی

کەچی دەستەکانی لەمل هەور ئاڵا

هەور رووت رووت

سيحرێ کەڤەری شەهلایی

لە بن تروسکەی بارانا خۆی دەشوشت و

تليسەی مينای شۆڕەبی لە نێويا دەبريسکايەوە

بوونە فرمێسکی هەنگوينی

سۆراغەکانم وێڵی ئاو

ئەويش لە تەک گرمەی هەورا

 هەترەشچوويەکی واق وڕماو

ئەمجارەيان من و شەهلا

دەبارين و نمە بارانێ دێينەوە

دەبارێين و دەبارێين و دەيڵێينەوە

نە بێ کەسی نە بێ کەسم

خۆشم دەوێی خۆشەويسترين کەسم

 

 ٣ / ٨ / ٢٠٢٣

گەڕان بۆ بابەت