سەردار جاف

لە باغی ئيشق تۆراو و تووڕدراوم

ناگەڕێمەوە سەرە رێ

نازانين کەنگێ دێينەوە

ئاشوبێکی وا خوڵقاوە

نە ئەو کراسی خانمێ دەلەرێنێ

نە من ئيتر دەبمە خەرمان بۆ ئەو مانگە

ئێوارانە ٥٢ 

سەردار جاف

 

ئێوارەيەک

من و با بووينە هاوڕێی يەک

ئينجانەی ماڵ پڕ بوو لە بۆن

کەچی هەردووک هەر پێکەوە

بووين بە گێژەڵوکەی بەدفەڕ

ئەو زريان و تۆفانێکە

ياخی ئامێزی پەڕەی گوڵ

شەونمی سپێدە هيشک

تنۆک تنۆک

چؤڕاوی هەستی لێدەتکێ و مينا بيابانی بێ ئاو

قوڕ و ليتەی شەقار شەقاری تابلۆيە

بوونە گريان و شيوەنێ

منيش لە جانتا ڕەشەکەی شەهلا گلۆربوومەتەوە

چەپگر و لاڕی گرتووم و

هەنسک نوقمی قوڵپی گريان

شێتێ ئەشکێ ئاوێزانی تەنهاييە

شەڕ لە تەک تاڵ بە تاڵی مووی پرچە سەری بۆرم دەکەم

ئەوا جەنگم دژی هزر و دڵ جاڕداوە

لە باغی ئيشق تۆراو و تووڕدراوم

ناگەڕێمەوە سەرە رێ

نازانين کەنگێ دێينەوە

ئاشوبێکی وا خوڵقاوە

نە ئەو کراسی خانمێ دەلەرێنێ

نە من ئيتر دەبمە خەرمان بۆ ئەو مانگە

بشێ ئەو بێ و بسکی يارم بشەنێنێ

قژی يار بە نەشئە و شنەی بلەرێنێ

بگەڕێتەوە نێو چيمەنەکەی وادی و

گۆنای شەهلايار تەڕتەڕی ئاونگ بکا

زەمەنێ لێوڕێژی ئافات

دادی رۆژانی رخانی نهام نادات

ديسان کفنی بە باڵای قاقاما بڕی

لەم يەئسەوە بۆ يەئسێ دی هەنگاو دەنێم

با لە وێرانەی خۆيدايە و

منيش لە خولگەی تەنيایی

هەر دوو سەودای رێگای مەرگين

چەند جارم گوت

تۆی ئاونگی پەڕەی گوڵ و سەوسا و موستم

خۆشم دەوێی خۆشەويسترين کەسم

 

 

 

 

 

 

گەڕان بۆ بابەت