گەشاوە جاف

هەرجارێک هەوایەک، شنەبایەک هەڵی بکردایە،
هەستم دەکرد گەردی جەستەی هاوڕای دادەماڵی،
بەڵام ئەفسووس نەمزانی کە دەشێ جوانیت بنێژرێت! بە دوونیای فانیت بسپێرێت.
پاییزی بێ تۆییم
گەشاوە جاف
 
لەکاتێکدا شنەبای پاییز بێ ئاگاداری
لەباخچەی وەلانراوی گیانت هەڵدەکات،
ئاە لەبەر خۆتەوە، دەڵێی
چۆن لە بێستانی جەستەیەکی وەلانراوی بێ ژوواندا،
وەک گەردەلوول هەڵ دەکەیت و دەیشێنیتەوە!
ئا،
سەیرکە گوڵەپاییزەکانی بەر باڵکۆنی دییەکانم
بۆن و بەرنامەیان دەڕژێنە ژیانەوە، هەمیشە چاوەڕوانی هێنانەوی تۆی شەرابی و خەیاڵەکانتە.
تا جاریکی دی باخی گیانی ماندوم بە 
ناوازترین سەمفۆنیا پایزی 
بسپێرێت.
تۆ دەزانی؟
پاییز مانای وەرزی ڕووت بوونەوە!
هەروەک من چۆن ڕووت وڕەجاڵم.
ڕووت بوونەوەی سەرتاسەری
ڕووت بوونەوە لە،
دابڕان، لە ئازاری دووری، غوربەت
کە دەکاتە کەسێکی دی!
ڕووت بوونەوە لە سات و ڕۆژانەی
کە بە ساڵێک تێدەپەڕین
لەم تەنهاییە دا.
هەرجارێک هەوایەک، شنەبایەک هەڵی بکردایە،
هەستم دەکرد گەردی جەستەی هاوڕای دادەماڵی،
بەڵام ئەفسووس نەمزانی کە دەشێ جوانیت بنێژرێت! بە دوونیای فانیت بسپێرێت. 
جا 
تێگەیشتم! 
هەموو هەڵکردن ئێک جوانی نیە! 
گەشانەوەی ژیانێک نیە 
هەندێجار دیسان سپاردنی 
ڕۆحێکە بە لە ناوچوون نەمان لەووجووددا بێ وویست! 
چەند جوانە 
دەبێ دانی پێدا بنێم و
بڵێم 
پاییز بێ تۆییم 
باش 
بەجوانی و خرۆشان و سیحراوی بوونی 
هەروەها 
بۆ منێکی تەنهای ڕووت و ڕەجاڵ 
پایزی وەرزی وەنەوهاتنەوە بەبەر خۆمدا باش
چی هەردوو لە خەیاڵدا 
ڕووت ڕووتین وەک 
داماڵینی دانە دانەی گەڵاکان، 
پایزو وەڕووت بوونەوەت
باش لە هەر کونجێکی دونیان.. 
 

گەڕان بۆ بابەت