ما 10672 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

دەجريوێنم لە سەرداری حەوشەی غوربەتی ئەوينت

شکستی باڵی فڕينمە، نوستووم لە چاوی کاڵتدا

ئاوی روون و بێگەرد و مت، خاکەڕایی دەر پەرژينتم

کەشتی تەمەنت تاو بدە، شەپۆلێکم لە سەوڵتدا

ئێوارانە ٦٠

سەردار جاف

 

جەژنی ئەوين بەستەڵەکم لە گوێسەبانەی ماڵتدا

شەختەيەکم دەتوێمەوە، بەهارم لەنێو ساڵتدا

دەبمە جۆگە و زنەی بەرپێی هەوراز و نشێوی ڕێگات

بەزەييت ئاوڕداتەوە، نغرۆمکە لە نێو حاڵتدا

بە غەيری يەک کام دەشت و دەر و بيابان بگرينە بەر

کە ساباتی دڵی تۆ بم، بمچنە لە نێو شاڵتدا

هەوری و دەسماڵی سەر شانتم، با باوەشێنی کوڵمت کەم

خۆ من خوری بەردەستی تۆم، ڕەنگڕێژم لە بەرماڵتدا

پەرستگا و ئايينی منی، دەروێشم بە شەهلات قەسەم

کە ديدە مەستەی خومارييت، ئاوابووم لە جەماڵتدا

دەجريوێنم لە سەرداری حەوشەی غوربەتی ئەوينت

شکستی باڵی فڕينمە، نوستووم لە چاوی کاڵتدا

ئاوی روون و بێگەرد و مت، خاکەڕایی دەر پەرژينتم

کەشتی تەمەنت تاو بدە، شەپۆلێکم لە سەوڵتدا

بە کام ماچی ئيشق سڕ بم، کە حەزم هەراسانی تۆ

ئاوازخوێنی باڵندەم لە شۆڕەسواری خەياڵتدا

چاوت شەراب، مژۆڵت تير، بەختم ڕەشە لە کاروانا

*بشێ هەستم کپ کپ ببێ و بسکنێم لە ئيقباڵتدا؟

چەند بنازی هەقی خۆتە ئەم جوانيەت ئاتەشمە

*سەرم شۆڕ و کڕنوش بردوم لە حزووری باسمێڵتدا

خەڵوەتی رێی تاک پەرستيم شەونخونی و پاڕانەوە

*دەساخوايە خۆ ببينم لە دەرگای بنەماڵتدا

 

 

ئيقباڵ: بەخت

باسمێڵ: بە فيز و خۆڕانەر، ، لێرە وەک ناز و لە خۆڕازي بوون هاتووە

 بنەماڵ: خانەخوێ ، خاوەن ماڵ

 

 

گەڕان بۆ بابەت