شەهلا نووری

وەسڵی دووری وەکو چەرخ و فەلەک بینیم
دڵی تەنگم لەدەوری دەوارە ئەمشەو
نە عەقڵ و دڵ نە ھەستم زانی تۆ لە کوێی
پەردەی دڵی شەھلا لە سەردارە ئەمشەو

ئەمشەو

کەیلی دڵم مەیلداری یارە ئەمشەو
مەی فرۆشان بێنەوە ئەمشارە ئەمشەو
لە غوربەتی ئیشقی یارا دەناڵێنم
ئاشق ون و بێگانە نەوارە ئەمشەو
نیگا و ھەستم ئەربابی ژوان نیازە
 خەتای بیرە ئامێز بێ سەردارە ئەمشەو
دڵی شەمع و پەروانە بەزمیان دیوە
بێ تۆ خوا پەرستیش حەرامدارە ئەمشەو
ھەر لە کڵێسە و مزگەوت و لە بتخانە
دوور لەھانای ئەم دڵە بێدارە ئەمشەو
گریانی شەو خەندە و قریوەی مەستانە
کەعبە و بتخانە بۆ من وەک ژارە ئەمشەو
وەسڵی دووری وەکو چەرخ و فەلەک بینیم
دڵی تەنگم لەدەوری دەوارە ئەمشەو
نە عەقڵ و دڵ نە ھەستم زانی تۆ لە کوێی
پەردەی دڵی شەھلا لە سەردارە ئەمشەو

گەڕان بۆ بابەت