ما 3319 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 

منبع: رادیو فرانسە

گاسپار، ملشیور و بالتازار»، «شکرگزاری»، «ژیل و ژان»، «قطرۀ طلائی» و در حوزۀ ادبیات کودکان «جمعه یا زندگی وحشی»، «باغچه ای از گل سوسن» و یا «پادشاهان جادوگر» که برخی از آنها با عناوین دیگری به زبان فارسی ترجمه شده اند، از جمله آثار اوست. 

 

میشل تورنیه، نویسندۀ سرشناس فرانسوی، درگذشت

 

میشل تورنیه، برندۀ گنکور، مهمترین جایزۀ ادبی فرانسه، ونویسندۀ «پادشاۀ توسکاها» و «ژیل وژان» روز یکشنبه ۱۸ ژانویه/ ۲۸ دی در دهکدۀ «شوازل» واقع در جنوب غربی پاریس در سن ۹۱ سالگی در گذشت. او با نوشتن ۹ رمان، چند مجموعه داستان‌های کوتاه، حکایاتی برای کودکان و نوجوانان و نیز ۱۶ رساله در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۶ یکی از مطرح ترین چهره های ادبیات فرانسه در سه دهۀ پایانی قرن بیستم بود. او با نخستین رمان خود پا به دنیای ادبیات گذاشت و از آن پس برای سه دهه از بازیگران اصلی آن بود.

میشل تورنیه فیلسوفی آلمانی زبان بود اما خیلی زود تدریس را رها کرد و نخست به ترجمۀ آثار غیر ادبی و نیز چند رمان از «اریش ماریا رمارک» از آلمانی به زبان فرانسه پرداخت و سپس به تولید برنامه های رادیوئی و تلویزیونی رو آورد. هنگامیکه در سال ۱۹۶۷ با نخستین رمان خود، «جمعه یا برزخ اقیانوس آرام»، جایزۀ بزرگ رمانِ آکادمی فرانسه را بدست آورد و درهای شهرت و احترام را بروی خود گشوده یافت، زندگی و توان خود را یکسره در کار نوشتن گذاشت. او در آن هنگام ۴۲ سال داشت و تنها سه سال بعد مهمترین جایزۀ ادبی فرانسه، گنکور، را با رمان ««پادشاۀ توسکاها» از آن خود کرد. میشل تورنیه در سال ۱۹۷۲ به عضویت آکادمی گنکور در آمد و تا سال ۲۰۱۰ همچنان یکی از ده عضو آن بود.

میشل تورنیه در آثار خود با خلق شخصیت‌های چند بُعدی در بستر روابط پیچیدۀ انسانی به طرح پرسش هائی بنیادی در بارۀ تمدن، طبیعت و اخلاق می پردازد. برخی از رمان های او با آفرینش روابط ابهام آمیز « چند جنس گرایانه» بسختی مورد انتقاد قرار گرفته است.

میشل تورنیه، گوستاو فلوبرت نویسنده معروف اوایل قرن بیستم را، «اوج ادبیات فرانسه» می دانست و آثار خود را از او و نیز از گونتر گراس نویسندۀ معاصر آلمانی متاثر می دید. آثار او بیشتر در حوزۀ واقع گرائی ادبی و بازخوانی اسطوره های داستانی قرار می گیرد.

«گاسپار، ملشیور و بالتازار»، «شکرگزاری»، «ژیل و ژان»، «قطرۀ طلائی» و در حوزۀ ادبیات کودکان «جمعه یا زندگی وحشی»، «باغچه ای از گل سوسن» و یا «پادشاهان جادوگر» که برخی از آنها با عناوین دیگری به زبان فارسی ترجمه شده اند، از جمله آثار اوست. وی در سالهای دراز اخیر اثر تازه ای نیافرید و تنها گهگاه با پذیرش گفتگوهائی ادبی، خاطرات و تجربیات خود را عرضه می داشت.

 

منبع: رادیو فرانسە

گەڕان بۆ بابەت