ما 1047 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

هاوار تەیب
 
لەگەڵ هاتنی پاییز و
ڕووتبوونەوەی دارەکان
لەگەڵ کەوتنی هەر گەڵایەك
چیرۆکێك لەدایك دەبێ 
 
 
 
 
وەرینی ژنێك
 
هاوار تەیب
 
لەگەڵ هاتنی پاییز و
ڕووتبوونەوەی دارەکان
لەگەڵ کەوتنی هەر گەڵایەك
چیرۆکێك لەدایك دەبێ و
لەگەڵ لەدایك بوونی 
هەرچیرۆكێك
ژنێك!
وەك گەڵای پاییز
هەڵدەوەرێت.
 

گەڕان بۆ بابەت