ما 1180 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کانی حەمەدەمین
ئەم هەموو هەوڵەتدا و
من هەر بەرەو پاییز هەنگاوم نا
ئەم هەموو دەریابوونەت
منی نەفرەتی
مەلە فێر نەبووم!
 
مەرگەسات
 
کانی حەمەدەمین
 
دیسانەوە دڵەڕاوکێ
هەنگاوەکانمی خزاندە باخچەی پاییز
کەخشە خشی گەڵاکان
سەمفۆنیایەکە بۆ مەلوولی!
دەستێك ئاڵۆزی پرچی هەوڤ دەبارێنێ
دەستێك خەمی دەریا
ئاوەژوو دەکا!
ئااای خاڵخاڵۆکە
بەم خاڵانە فڕین تاقی وەکە
ئەم شەو مەرگ دەست لەملانێمە!
ئەم هەموو هەوڵەتدا و
من هەر بەرەو پاییز هەنگاوم نا
ئەم هەموو دەریابوونەت
منی نەفرەتی
مەلە فێر نەبووم!
بێ خەیاڵ شیعڕێك گۆڕەو شارم دەدا و
ئەهریمەنێ تەڵقینم دەدا.
 
Image result for havet kunst

گەڕان بۆ بابەت